Uzupełnij pytania formami was i were where the 2008

Pobierz

Przeczytaj poniŽsze odpowiedzi, a nastepnie napisz do nich pytania na podstawie tekstów z .Jeśli wiesz już jak stosować THERE IS i THERE ARE, nauczenie się THERE WAS i THERE WERE będzie bardzo proste.. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM.. W ten sposób ćwiczysz zaimki pytajne.. 0 głosów.. Przeczytaj tekst o Stevie Jobs - założycielu firmy Apple.. 2 Were they .Dopasuj do siebie części zwrotów.. Odpowiedz w dowolny sposób na poniższe pytania.I don't know any jokes about .. (looker-on) .Buduj różne pytania dotyczące otoczenia, wyglądu, aranżacji Twojego pokoju, klasy.. Już z tego przeglądu wynika, że nowy zbiór ćwiczeń gramatycznych dla początkujących, zwłaszcza dla poziomu A1, jest pilnie potrzebny.. Napisz zdania.. 2 Przepisz dialog do zeszytu i uzupełnij go formami was lub were.. 18.Uzupełnij zdania używając: there is, there are, is there, are there, there isn't.. znajdowanie określonych informacji, udzielanie odpowiedzi na pytania szczegółowe.. what - co where - gdzie why - dlaczego who - kto when - kiedy how - jak which - który .ex.1 p.94 Połącz czasowniki z ich formami Past simple, odpowiedzi zapisz w zeszycie, np. have-had eat-ate ex.2 p.94 Uzupełnij zdania formami Past simple i prawdziwymi dla Ciebie informacjami, np. I had breakfast at 7 o'clock this morning.. Bezosobowe formy z języka polskiego również występują w czasie przeszłym, na przykład: nie było, był, były.Translate texts & full document files instantly..

Uzupełnij tekst poprawnymi formami czasowników z ramki.

Uzupełnij tekst czasownikami w odpowiedniej formie.. Jeśli nie wiesz jak stosuje się wspomniane wyżej formy there is / are, zajrzyj do mojej lekcji o nich - wszystko od razu zrozumiesz.. 4. advised me to talk .1 Ćwiczenia utrwalaj Ące zagadnienia gramatyczne dla uczniÓw szkoŁy podstawowej opracowała: anna kargulOkresy warunkowe.. Uzupełnij tekst formami czasu przeszłego, zarówno czasownikami regularnymi jak i nieregularnymi.. Uzupełnij zdania (8.1-8.5), wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Czasowniki stanu (state verbs) Lista czasowników, po których występuje tylko forma -ing.. 2 Uzupełnij zdania 1-6 poprawnymi formami czasowników w czasie past continuous.. Jeden początek zwrotów podany jest dodatkowo.. W zdaniach (1-3) z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią ilustracji.3 While you were having a bath, the telephone rang.. Podręcznik do naucza- nia słownictwa i gramatyki dla początkujących Magdaleny Szelc-Mays i Elżbiety Rybickiej jest przeznaczony dla poziomów europejskich A1 i A2.. (ponieważ pytania tworzymy przez inwersje pytań twierdzących) .. wasn't, were, weren't, any.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.7..

Uzupełnij tekst przeszłymi formami czasownika 'be'.

3 Uzupełnij poniższe pytania odpowiednimi formami czasowników to be oraz have got.. Możesz skorzystać z tabeli czasowników nieregularnych na naszej stronie.. zadanie dodane 11 lutego 2012 w Język angielski przez użytkownika mejk123 (-4,580) [Szkoła średnia] angielski; 0 głosów.Uzupełnij odpowiednimi formami czasowników.. Susan opowiada koleżance o swoich wakacjach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt