Pedagog szkolny sprawozdanie z pracy

Pobierz

Dzięki niej szybko i kompetentnie wykonuję - wspomagając w pracy dyrekcję szkoły - raporty i sprawozdania dla m.in. GUS, Wydziału Edukacji, Rady Dzielnicy, Kuratorium, MOPS i innych instytucji.Propozycje wniosków do pracy w następnym roku szkolnym: Wnioski do plany pracy szkoły: Wnioski do ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego: Wnioski do planu pracy pedagoga: Wnioski do pracy w ramach współpracy z instytucjami wspierającymi działania szkoły: (data) (podpis pedagoga) Sprawozdanie z realizacji zadań pedagoga .Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.. Dziś mam nadzieję, że ktoś skorzysta z mojej.. Sprawozdanie biblioteki sem II 19.20.. Służenie radą i pomocą nauczycielom wydającym opinie o uczniach potrzebujących pomocy specjalistycznej.Sprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. Niniejsze sprawozdanie obejmuje także działania wynikające ze zmian wprowadzonych w kwietniu 2013 roku w zakresie organizacji pomocy .v.. sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2020/2021 wraz z wnioskami.. Pobierz przykładowy wzór sprawozdania z pracy psychologiczno-pedagogicznej.Rok temu skorzystałam z Waszej ciężkiej pracy i wykorzystałam kilka podpowiedzi..

Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z rocznym planem pracy.

data zakończenia stażu: 31.05.2005r.. Sprawozdanie pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 Praca pedagoga szkolnego była realizowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w rocznym planie pracy.. Pozdrawiam.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr KAMILI DROŻDŻAŁ pedagoga szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym 1 Realizacja zadań z Programu profilaktyki 1 Prowadzenie ogólnych działań diagnostycznych dotyczących uczniów 2 .1 Małgorzata Czulewicz pedagog szkolny w Zespole Szkół w Choroszczy Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego w II semestrze roku szkolnym 2012/13 Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.. Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z rocznym planem pracy.. Biorąc pod uwagę problemy z jakimi spotkano się w poprzednim roku szkolnym oraz analizując sprawy wychowawcze jakie zgłaszali wychowawcy klas i nauczyciele w trakcie roku szkolnego podejmowałam następujące działania:PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM ..

Sprawozdanie z realizacji planu pracy szkoły 2018-2019.

Co do zasady wytyczne w tym zakresie powinien ustalić dyrektor szkoły.. Decyzja co do jego formy należy do samego pedagoga, z wyjątkiem tych placówek, w których obowiązują specjalne formularze .SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r.. Do różnych form pomocy zostało zakwalifikowanych 62 uczniów (45- LO, 17 GD).Podsumowanie pracy pedagoga ma charakter refleksyjno-ewaluacyjno-statystyczny.. Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli: W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .2 Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 2 z 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (ze zm.).. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych, szkołach i placówkach (Dz.U.. Sprawozdanie z działalności SKO - 2sem 19-20.. Ocena stopnia realizacji.. Jeśli takich wytycznych nie ustalono, należy kierować się przede wszystkim zapisami .Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - II semestr roku szkolnego 2015/2016..

wykorzystanie wynikÓw nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoŁy.

Opublikowano: 15 czerwca 2021 roku.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr KAMILI DROŻDŻAŁ pedagoga szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego data rozpoczęcia stażu: 13.09.2004r.. Ocena realizacji podjętych zadań: Zadanie.. Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego 2017 .Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 1 z 5 SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/13 Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie: 1) Programu profilaktyki, 2) Programu wychowawczego, 3) Planu pracy pedagoga szkolnego, 4) Koncepcji pracy szkoły, 5) Statutu.Tradycją naszej szkoły jest grudniowy udział dzieci, młodzieży i nauczycieli w międzynarodowej Kampanii Białej Wstążki.. Analiza zachowania w SP nr 1 - 2sem 19-20.. Do różnych form pomocy zostało zakwalifikowanych 72 uczniów (44- LO, 28 GD).. Ocena stopnia realizacji podjętych działań wynikających z planu pracy: Podjęte działania Ocena efektywności działań 2..

pobierz: podsumowanie pracy (plik pptx)Sprawozdanie z realizacji zadań pedagoga szkolnego P-6 1.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Bodzentynie.. Odrębnie trzeba się odnieść do czynności prowadzonych w ramach obowiązkowego pensum (wymiar godzin nie większy niż 22 tygodniowo) i do zadań wynikających ze statutu szkoły oraz jej specyfiki.Sprawozdanie z pracy nauczyciela rewalidacji w roku szkolnym 2020/2021.. Objęłam kontrolą uczniów nierealizujących systematycznie obowiązku szkolnego, w tym celuTegoroczne sprawozdanie z całorocznej pracy powinno się składać z dwóch części.. WSTĘPWnioski do pracy na drugie półrocze /na przyszły rok szkolny: Data, podpis pedagoga Wyjaśnienie: Po uzupełnieniu sprawozdania przesłać elektronicznie na e-mail: za potwierdzeniem odbioru (narzędzia; żądaj potwierdzenia przeczytania) .Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, ul .. W wymiarze czysto formalnym służy opracowaniu pisemnego sprawozdania z realizacji działań zaplanowanych na początku roku szkolnego.. Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z późniejszymi zmianami.SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO.. St. Staszica w Szczecinku.. Ocena stopnia realizacji podjętych działań nie wynikających z planu pracy: Podjęte działania Ocena efektywności działań 3.Korzystanie z bazy w zdecydowany sposób wpłynęło na podniesienie jakości nie tylko mojej pracy ale także pracy szkoły.. Płocka 12, 09-414 Brudzeń Duży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRUDZENIU DUŻYM ZA ROK SZKOLNY 2016/2017Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego - 2sem 19-20. za rok szkolny 2017/2018.. Przez 16 dni, począwszyod 25 listopada, ludzie z 55 państw organizują akcje, w których wyrażają swój sprzeciw przeciw stosowaniu przemocy wobec.Plik Pedagog szkolny.doc na koncie użytkownika kaskawawrzyniak • folder Z pracy pedagoga szkolnego • Data dodania: 19 cze 2014Roczne sprawozdanie z pracy psychologa i pedagoga szkolnego powinno uwzględniać wszystkie aspekty pracy w danym roku szkolnym, w tym także analizę działań podejmowanych w formie zdalnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt