Używając podanych słów napisz w zeszycie pełne zdania

Pobierz

Napisz ułamek dziesiętny.. 4.Tom / 16 years old / well- built / red spiky hair.Napisz w zeszycie zdania używając podanych wyrazów 2 Skateboard / Callum 3 Cd player / Oliver 4 cars / Jessica 5.. - MidBrainartNapisz w zeszycie opowiadanie…włącz do tego zdania z ramek.. Nie musi być długa.. Porównaj ceny ofert w 17 sklepach.Przerysuj obrazek i dorysuj do niego przedmioty z ramki.. 0 odpowiada - 0 .5 Napisz w zeszycie krótki opis swojego przyjaciela, używając wyrazów z ćwiczeń 3 i 4.. 6 w zeszycie ćwiczeń str. 29.Present Simple - to be - zdania twierdzące, przeczące i pytania.. Question from @Basienka616 - Gimnazjum - Język angielskiNapisz zdania, używając podanych wyrazów oraz going to w odpowiedniej formie.. Question from @Marta800 - Liceum/Technikum - Język angielskiPosłuchaj historyjki (nagranie 66), nowe słowa zapisz w zeszycie, spróbuj przetłumaczyć używając słownika lub tłumacza online.. Napisz ułamek zwykły 3.. Spróbujcie wykonać wykresy podanych zdań i prześlijcie ich zdjęcia na mój adres : Ponieważ dzisiaj ciągle pada, przełożymy wycieczkę na jutro.. Feet -stopy.. 0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań.. (teel) a very good joke… .Uzupełnij zdania.. Przeczytaj ponownie historyjkę napisz a lub b w zeszycie (do których osób odnoszą się podkreślone w .WSKA ZÓW KA Napisz w zeszycie wszystkie znane Ci słowa pytające zaczynające się na wh-..

Używając podanych słów, napisz pełne zdania.

Napisz jak się dodaje ułamki dziesiętne, zwykłe,mieszane.Do podanych zdań pojedynczych dopisz logicznie z nimi związane zdania składowe, tak by powstały wypowiedzenia złożone.. Uzupełnij tabelę, używając wyrazów z ramki .. 4 oraz twierdzenia i przeczenia ( tabelka).. 0 rozwiązań.. tu zdania składowe są na ty samym poziomie, bo żadne z nich nie określa drugiego.. Najczęściej wystarczy nam podstawowa forma danego czasownika.. Napisz zdania w pierwszym okresie warunkowym, używając podanych wyrazów.. 2011-11-14 18:30:51; Ułóż zdania z podanych wyrazów 2012-09-20 16:03:14; Ułóż poprawne zdania z podanych słów.. autor: Kolorowykwiatuszek16 3 dni temu (21:18) 1+½:⅓×6 ⅖×2½-1⅓×¾ (2⅚-1⅔)÷7+⅚ 1-3,5×2÷0,2 Przedmiot: Matematyka / Liceum.. Do podanych zdań pojedynczych dopisz logicznie z nimi związane zdania składowe, .Ułóż rytm do podanych słów.. 2012-04 .. Czy pomożecie?. 5 (napisz pełne zdania do podanych ilustracji, korzystając z wyrażeń w ramce) oraz ćw.. Ułóż pytania z każdym z tych słów i dopisz odpowiedzi.. Budowa Present Simple nie należy do trudnych, ponieważ tworzenie zdań w tym czasie nie wymaga znajomości czasowników nieregularnych.. Napisz pytania, używając podanych słów oraz krótkie odpowiedzi.WSKA ZÓW KA Napisz w zeszycie wszystkie znane Ci słowa pytające zaczynające się na wh-.Uzupełnij zdania, używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie..

2012-04 ...Używając podanych słów, napisz pełne zdania.

Bardzo proszę o pomoc .. (teel) a very.Napisz pełne zdania, używając podanych słów i czasów: Past Simple, Past Continuous lub Past Perfect.. Mam wielką prośbę.. Tak jak każdy czas gramatyczny w języku angielskim, czas Present Simple ma określone użycie i charakterystyczne dla siebie słówka angielskie.W podręczniku na str. 68 przepisz definicję z ćw.. Present Simple wyróżnia się dwiema konstrukcjami zdania - z czasownikiem to be oraz z pozostałymi czasownikami.. Regułę tę potwierdzają jednak wyjątki, o czym przekonacie się w .Inaczej jest w zdaniach złożonych współrzędnie.. Są jednakowo ważne.. Napisz liczbę mieszaną.. podkreśl orzeczenia w powstałych zdaniach.. Body - ciało.. Napisz zdania, używając podanych wyrazów oraz odpowiedniej formy czasowników be i have got.. W zadaniu podano trzy dodatkowe słowa, które nie pasują do żadnej luki.. Wykonaj ćw.. Napisz zdania, używając podanych wyrazów oraz odpowiedniej formy czasowników be i have got.. Uzupełnij tabelę, używając wyrazów z ramki.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Używając podanych słów, napisz pełne zdania.. Uzupełnij tabelę, używając wyrazów z ramki.. na zdjęciu zdania, zadanie 3 …Z podanych wyrazów ułóż zdania, używając tych wyrazów w formie Dopełniacza, Celwnika albo Miejscownika..

Użyj wyrazów podanych w nawiasach 1 My friend …….

Nie zmieniaj kolejności wyrazów w nawiasach.kofiii.. 2013-01-07 15:33:04; Angielski.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.napisz zdania uzywajac podanych slow.. 2014-02-23 08:22:32Napisz pełne zdania, używając podanych słów oraz zwrotów have lub don't have to.. 2010-05-27 11:33:50; Do podanych słów dopisz we właściwy sposób cząsteczke - by .. Uzupełnij tekst, używając trzech wyrazów z ramki.. Natepnie ułóż zdania ztymi wyrazami ;p 2011-10-23 13:02:09; Z podanych słów ułóż zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt