Demokracja ateńska na czym polegała

Pobierz

:/, Pomogłeś studenci uzyskać odpowiedź mu potrzebne.. Było to jedno z większych miast, gdyż w tamtych czasach sporej wielkości miasta liczyły ok. 10 tys. obywateli.. Odpowiedz przez Guest.. Tylko nie rozpisujcie się , potrzebuje 1 , 2 zdania na jutro !. 2-Grecy wyobrażali swoich bogów na podobieństwo ludzi.Byli oni młodzi i piękni.Mieli swoje wady i zalety tak jak ludzie.Jedni byli dobrzy,weseli,a inni żli i .Demokracja może być bezpośrednia lub pośrednia.. Zazwyczaj uważa się że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e.. W Atenach istniał sad tzw. sąd skorupkowy, czyli jeśli zebrało sie co najmniej 6 tys. głosów na osobę.Demokracja ateńska była formą ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.. W ładzę w państwie sprawuje ogół społeczeństwa, a nie monarcha absolutny.Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji (patrz: demokracja ateńska).. Odpowiedź Guest.. - odbywały się zebrania na Agorze, czyli głównym placu; w obradach udział mógł wziąć każdy wolny mężczyzna z rodziców ateńczyków po 25 roku życia * pośrednia: zaczęła.Demokracja jest to ustrój polityczny, który opiera się na rządach ludu.. W V wieku populacja Aten liczyła około 300 tys. ludzi.. W demokracji bezpośredniej decyzje państwowe podejmowane są na ogólnym zebraniu obywateli, w którym każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie (na przykład demokracja ateńska) lub przeprowadza się głosowanie ludowe (referendum).Demokracja..

Na czym polega demokracja Atenska .

W V wieku populacja Aten liczyła około 300 tys. ludzi.. Władze stanowili pełnoprawni obywatele Aten- mężczyźni urodzeni z matki atenki i ojca atenczyka.Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Na czym polegała demokracja Ateńska ?. mikołaj1996 .. Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi.. W V wieku populacja Aten liczyła około 300 tys. ludzi.Na czym polega demokracja Atenska Proszę o pilną odp.. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami.. Demokracja Ateńska była formą ustroju państwowego, którego początki związane są z reformami władcy, za rządów którego Ateny osiągnęły jeden z najświetniejszych okresów swojej historii - Peryklesa (ok. 500 - 429 r. p.n.e.).Demokracja ateńska jest uważana za matkę współczesnych demokracji, warto rozważyć więc zalety i wady tego ustroju.. Twój adres email nie zostanie opublikowany.1-Demokracja Ateńska polegała na tym,że każdy dorosly obywatel brał udział w podejmowaniu decyzji w sprawach państwa.Wszystkie decyzje podejmowano na zgromadzeniu ludowym.. Nicole2000 Demokracja ateńska polega na podejmowaniu decyzji nie przez jednego władcę, lecz przez obywateli..

mężczyźni tylko mieli prawo głosu w Atenach.Omów na czym polegała demokracja ateńska.

Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e.. Zazwyczaj uważa się że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e. Demokracja Ateńska polegała na władzy ludu (Demos-lud, Kratos - władza)Do głównych przedstawicieli demokracji zaliczamy: Eklezje - Zgromadzenie ludowe.. (kto rządził państwem)?. Demokracja kształtowała się w epoce antycznej od końca VI w. p.n.e. na terenie niektórych polis (państw-miast) greckich.. Demokracja ateńska jest najbardziej znanym przykładem wykształconego w starożytnej Grecji ustroju demokratycznego, choć zdecydowanie nie jedynym.Demokracja ateńska - definicja, na czym polegała, cechy, funkcjonowanie..

Demokracja atenska polegała na tym że wolini obywatele tylko meszczyzni wybierali przywódców .

Demokracja została nazwana ostatnią formą rządów i rozpowszechniła się znacząco wokół globu.★ Na czym polegała demokracja ateńska: Add an external link to your content for free.. Obywatelami, którzy mogli głosować byli tylko mężczyźni, kobiety nie mogły głosować.. Ateny są przykładem pierwszej i najważniejszej w czasach starożytnych demokracji.Wyjaśnij Na czym polegała demokracja ateńska.. Odpowiedź.. Zazwyczaj uważa się że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e. Za datę powstania koszykówki uznaje się 21 grudnia 18 .Na czym polegała demokracja ateńska?. Uprawnieni obywatele w drodze głosowania decydowali o sprawach wspólnoty.. W znaczący wkład w jej rozwój ma także kultura Starożytnego Rzymu oraz kultura Zachodu (Europa, Ameryka Północna i Południowa).. Aby zachęcić ludzi do uczestnictwa, wypłacano im tak zwane "diety" za odstąpienie od codziennych zajęć na rzecz wspólnego dobra.Demokracja ateńska - jest to głosowanie w którym biorą udział obywatele tego miasta, tylko męszczyźni.. Demokracja ateńska była formą demokratycznego rządu w państwie-mieście Ateny leżącym w Greckiej Attyce.. Państwo to .Demokracja ateńska to ustrój polityczno - społeczny panujący w starożytnych Atenach od końca VI w. p.n.e. Jego podstawowym założeniem było sprawowanie rządów w państwie przez ogół obywateli uprawnionych do głosowania na zgromadzeniu ludowym (eklezji).Prawo to posiadali jedynie mieszkańcy Attyki, pod warunkiem, że ich ojciec był obywatelem ateńskim.Na czym polegała ateńska demokracja?.

W V wieku p.n.e. populacja Aten liczyła około 50 tys. ludzi.Demokracja ateńska - na czym polegała, cechy.

Odpowiedź Guest.. Demokracja ateńska była formą demokratycznego rządu w państwie-mieście Ateny leżącym w Greckiej Attyce.. Polegała na tym, że więcej osób poprze jakoś ustawe będzie ona wprowadzona.Demokracja ateńska była formą demokratycznego rządu w państwie-mieście Ateny leżącym w Greckiej Attyce.. Nie ustają spory, czy był to pierwszy system, który określić można jako demokratyczny - różnych form czy elementów ludowładztwa można się doszukiwać we wcześniejszych okresach i na innych obszarach, np. w Sparcie albo u Fenicjan.. Demokracja starożytnych Greków była demokracją bezpośrednią - zgromadzenie obywateli (eklezja) bez pośredników stanowiło prawo, decydowało o polityce zagranicznej, wybierało niektórych urzędników.Demokracja ateńska była formą demokratycznego rządu w państwie-mieście Ateny leżącym w Greckiej Attyce.. Wybierali marszałka który pomagał w podejmowaniu decyzji.. Do uchwalenia ustawy potrzebna była większość głosów.. 10 Strategów oraz Rade pięciuset.. Ateny są przykładem pierwszej i najważniejszej w czasach starożytnych demokracji.Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.. Zazwyczaj uważa się że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e.. Powstał on w starożytnych Atenach gdzie odbywały się pierwsze formy zgromadzeń ludowych tj. eklezji.. Ludzie zbierali się na placu nazywanym Forum Romanum.. Historia: *bezpośrednia: wywodzi się ze starożytnych Aten (ok. V w.p.n..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt