Napisz dialog używając podanych wyrazów what you do on friday

Pobierz

2010-05-27 11:33:50; Do podanych słów dopisz we właściwy sposób cząsteczke - by .. (Co robiłeś wczoraj) - I watched TV.. Z podanych wyrazów ułóż zdania.. Popatrz i zakreśl.. brother my m y words w s Napisz o swojej rodzinie.. 2.Why/they/did.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 1 2 3 4Następnie odegrajcie dialog.. Popatrz na wycinek z programu telewizyjnego i napisz dialog używając podanych wyrazów.. 2009-12-03 20:44:19; Ułóż rytm do podanych słów.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. 2015-05-11 19:51:14; Z podanych słów ułóż zdania.. 741 Short Test A Unit 9 Lesson 1 Short Test B Unit 9 Lesson 1 1 Napisz liczby słowami Napisz liczby słowami Ułóż dwa zdania z podanych wyrazów, tak aby pasowały do tłumaczeń.. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt.Napisz zdania w pierwszym okresie warunkowym, używając podanych wyrazów.. KATE Well, I agree with_____.Zadanie z agnielskiego klasa 5 podstawówka Look.. Zawsze możesz zajrzeć do podręcznika, jeśli będziesz miał kłopot z samodzielnym wykonaniem zadania.. 1 Dopisz litery: dwie, które rymują się z J; cztery, które rymują się z D; jedną .ułóż zdania z podanych wyrazów.. Na następnej lekcji zajmiemy się powtórzeniem gramatyki, która pojawiła się w rozdziale 5. angielskim.. theyZADANIE 1 Przeczytaj zdania 1-5 i ułóż do nich pytania..

Napisz dialog, używając podanych wyrazów.

Napisz, do czego służą następujące środki opatrunkowe: bandaże elastyczne, opaski dziane, przylepiec.. Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj poniższy dialog.. 9 Uzupełnij zdania, używając wyrazów z ramki.A Przepisz dialog, używając form skróconych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Popatrz i napisz.. Następnie napisz krótkie odpowiedzi.. Uzupełnij dialogi odpowiednią formą czasowników podanych w nawiasach.Napisz zdania, używając podanych wyrazów oraz odpowiedniej formy czasowników be i have got.. Używamy wówczas czasownika posiłkowego do.. ___ / 5 3 Dopasuj rodzaj tekstów do podanych przykładów.. Popatrz i napisz.. Użyj podanych wyrazów.. Napisz pytania i krótkie odpowiedzi.. Unit 1 Lesson 1 Short Test B Unit 1 Lesson 1 Imię i nazwisko: _____ Klasa: _____ Imię i nazwisko: _____ Klasa: _____ 1 Dopisz litery: dwie, które rymują się z A; cztery, które rymują się z B; jedną, która rymuje się z I.. ZADANIE 3 Pomóż robotowi Iggiego zadać poprawne pytania z What oraz czasownikiem can.. Zawsze możesz zajrzeć do podręcznika, jeśli będziesz miał kłopot z samodzielnym wykonaniem zadania.. 2010-10-03 15:00:27 Angielski : Napisz zdania twierdzące korzystając z podanych słów 2011-03-25 16:08:532 Używając wyrazów podanych w ramce, uczniowie wpisują w dymki zdania opisujące uczucia postaci na rysunkach..

Napisz pytania używając podanych wyrazów i odpowiedz na nie.

3 Uzupełnij zdania.Napisz dwa zdania o osobach na obrazkach.. ZADANIE 2 Uzupełnij dialog.. Na następnej lekcji zajmiemy się powtórzeniem gramatyki, która pojawiła się w rozdziale 6.. - Dziś wieczorem jest ostatnia gra A teraz ostatnie pytanie.. Dopisz wyrazy złożone odpowiadające następującym znaczeniom: statek napędzany parą - zwierzę z rogiem na nosie - kwiat przebijający śnieg - wór przeznaczony do spania - pójście za mąż - wstąpienie do nieba -574.2 Używając wyrazów podanych w ramce, uczniowie wpisują w dymki zdania opisujące uczucia postaci na rysunkach.. Napisz dialog, używając podanych wyrazów.. Co oni robią zazwyczaj, a co dzisiaj?. Napisz o przedmiotach, używając his lub her.. 2011-04-17 16:27:41; Ułóż pytania z podanych słów.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - .. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Popatrz i zakreśl.. Ułóż pytania do zdań podanych w ćwiczeniu, używając zaimków oraz wyrażeń pytających w nawiasach.. Użyj wyrazów z ramki.1 Families My Picture Dictionary The family Wpisz wyrazy z ramki do odpowiednich tabelek..

)Napisz dialog, używając podanych wyrazów.

3 Look at Pete's diary and correct the sentences.Napisz pytania i odpowiedzi, używając podanych wyrazów.. 2012-09-14 13:43:29wspólnie ułożony dialog w zeszytach, dopisując do podanych zdań .. i dziewczynki, używając wyrazów z rysunków i godzin przedstawionych na zegarach.. 4 an operation / Sue's grandpa / have / ?Prosze jak najszybciej odpowiedzcie mi na pytania z góry dziękuje 1.Do you ever go out for meals .. Napisz pytania w języku C You're welcome.. Do podanych wyrazów (1-3) dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym.. 2013-05-11 23:30:14 Napisz pytania używając podanych czasowników: 2011-11-21 17:35:27 Napisz poprawnie zdania po angielsku z podanych słów !. brother brother dad sister mum granny granddad Podpisz obrazek, używając wyrazów z ćwiczenia.. Wykonaj w zeszycie zadanie 4 ze strony 75 w podręczniku.. dobro.. , czaro.. , zło.. , koło.573..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt