Uzupełnij zdania 16 rzeczownikami

Pobierz

Uważaj na zagrożenia.. A) Wstążkę o długości 3 3/4m rozcięto na pięć jednakowych części.. Liczebnik dwa ma w tych przypadkach różne formy, jeśli łączy się z rzeczownikami: męskimi, żeńskimi, nijakimi, np.: dwaj chłopcy się bawią, Dwóch chłopców się bawi, dwie dziewczynki się bawią, dwa konie ciągną wóz, w .Przekształć oba zdania pojedyńcze w jedno zdanie złożone podrzędnie Przy jego biórku siedział ojciec .. Uzupełnij zdania podanymi rzeczownikami i złożeniami 2014-02-16 16:52:39 Ułóż zdania z czterema wybranymi rzeczownikami i przymiotnikami okno-małe,ksiazka kolorowa,kruk czarny duzy 2013-02-05 14:54:04uzupełnij treść .. Formy liczebników porządkowych i głównych.. Rzeczownik w związku z liczebnikiem.. Uzupełnij zdania rzeczownikami występującymi w roli okolicznika.. A) Wstążkę o długości 3 3/4m rozcięto na pięć jednakowych części.. Uzupełnij zdania rzeczownikami w celowniku: a) Es geht _____ sehr schlecht.. b) Na placu zgromadził się tłum żołnierzy.. a) Nigdy nie dbałem o pochwałę świata.. W zdaniach podkreśl na niebiesko czasowniki, na zielono rzeczowniki.. Logowanie.. Każda z nich ma ….. W zdaniach wyrazy występują w podanej kolejności.. Ania poszła dzi ś do koleżanki.. Mamy stół z sosnowego.. Neil zbladł Neil zbladł Planeta Nowa 3 ćwiczenia 3.Rozmieszczenie ludności zad.3.Korzystając z dostepnych źródeł, uzupełnij poniższe zdania.Jeden z boków równoległoboku ma długość 16,8 cm, a wysokość opuszczona na ten bok jest 4 razy krótsza..

uzupełnij zdania.

bal Sprawdź formę w słowniku!. Uzupełnij zdanie odpowiednim rzeczownikiem w odpowiedniej formie.. Witam.. Nie mów kłamstw.. T. Kościuszki w Świdniku Sprawdziany zintegrowane dla klas I-III Sprawdzian zintegrowany dla klasy I- semestr ILiczebniki.. Odmienne i samodzielne części mowy to: A. czasowniki, liczebniki, spójniki, przyimki B. przymiotniki, rzeczowniki, zaimki, wykrzyknikiPodkreśl rzeczowniki pełniące funkcję przydawki w niżej podanych zdaniach.. Strzeż się wrogów.. c) Miasto Kraków było dawną stolicą Polski.. Skreśl zdanie, które nie pasuje do opisu ślimaka.. Uważnie przeczytaj tekst.. : [angielski] 2010-11-23 17:40:49Uzupełnij zdania odpowiednimi formami wyrazów: przyjaciel, imię, sędzia, brat, zwierzę.. Język niemiecki - szkoła podstawowa.. Er mag besonders gern Extremsportarten.Uzupełnij zdania podanymi rzeczownikami i złożeniami 2014-02-16 16:52:39 Uzupełnij zdania .. Przyniosłam zdjęcia z. Er hängt das Poster überUzupełnij zdania zapisanymi słownie liczebnikami zbiorowymi wraz z określanymi rzeczownikami.. B) 1 3/5 kg cukierków rozdzielono równo pomiędzy dziesięcioro dzieci.1.Rozwiąż krzyżówkę i uzupełnij zdania 2.Uzupełnij zdania wyrazami z ramki 1.Rozwiąż krzyżówkę i uzupełnij zdania 2.Uzupełnij zdania wyrazami z ramki Do podanych zdań pojedynczych dopisz logicznie z nimi związane zdania składowe, tak by powstały wypowiedzenia złożone..

Jak uzupełnić te 2 zdania?

Uzupełnij zdania rzeczownikami w celowniku: .Uzupełnij zdania podanymi rzeczownikami w celowniku lub bierniku.. Marcin jedzie na rowerze.. (die Frau) b) Der Arzt verschreibt _ - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki.. Mieszano po 100 cm3 wodnych roztworów substancji, wymienionych w odpowiednich wierszach tabeli, o stężeniu molowym 0,2 mol ⋅ dm −3 i o początkowej temperaturze równej 25 ºC.. W gronie .. miło spędzam czas.Uzupełnij zdania.. Po stawie pływało (6 łabędziątka) Tu uzupełnij.. W miejsce kropek wpisz…Rzeczowniki określają nazwy.. Rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki.. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.. 2011-03-24 20:57:24; Uzupełnij zdania podanymi czasownikami: 2010-01-28 21:48:59; Ang. Uzupełnij zdania rzeczownikami z ramki: 2010-10-03 16:05:35; Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.. Uzupełnij zdania wybranymi z ramki rzeczownikami, a następnie powiedz:-co nazywają wpisane wyrazy,-jak nazywamy te rzeczowniki Wyrazy z ramki: wylewanie, nawadnianie, .. Rejestracja.. Zastąp rzeczowniki wyrazami z przeczeniem "nie" o podobnym znaczeniu i stwórz nowe wypowiedzenia.. Drugi bok równoległoboku ma długość 8,4 cm.. (5 dzieci) Tu uzupełnij bawiło się w piaskownicy.. Każdy z podanych wyrazów występuje dwa razy.. Jakie czynności wykonują osoby przedstawione na ilustracjach?Uzupełnij zdania podanymi rzeczownikami i złożeniami 2014-02-16 16:52:39; Uzupełnij zdania podanymi słówkami..

4Jak uzupełnić te zdania.

Sprawdź w słowniku ortograficznym poprawność swojej odpowiedzi.. Suczka przypatruje się uważnie swoim (4 szczenięta) Tu uzupełnij.Uzupełnij zdania rzeczownikami oznaczającymi etapy w życiu , utworzonymi od wyrazów w nawiasach .. Jeśli masz wątpliwości, skorzystaj ze słownika poprawnej polszczyzny.. Książki Q&A Premium.. : [angielski] 2010-11-23 17:40:49 Ang. Uzupełnij zdania rzeczownikami z ramki: 2010-10-03 16:05:35Rzeczownik TEST.. Anka z Ola poszły do kina.. Jaś pojechał .. na wycieczkę do lasu.. Następnie zmierzono temperaturę każdej z otrzymanych mieszanin.Sprawdzian - kl. II ( rząd 1) Edukacja polonistyczna ----- 1. .. Uzupełnij zdanie podanymi poniżej właściwymi literami odpowiadającymi wyrażeniom organizmy_____ są zdolne do fotosyntezy.Są one przedstawicielami_____ 1 A.mające barwniki .W celu zbadania efektu cieplnego reakcji chemicznych przeprowadzono cztery doświadczenia oznaczone numerami I-IV.. na zdjęciu .uzupelnij zdania dopelnieniami wyrazonymi rzeczownikami podanymi w nawiasach.. Przyniosłam zdjęcia z balu.Mamy stół z bala sosnowego.. 2009-03-18 16:04:34; Pomoże mi ktos uzupełni .Uzupełnij zdania odpowiednim rzeczownikiem lub rzeczownikiem z zaimkiem dzierżawczym w celowniku.. Nie zostawiaj bałaganu.Uzupełnij zdania podanymi rzeczownikami i złożeniami 2014-02-16 16:52:39 Uzupełnij zdania podanymi wyrazami..

Przeczytaj zdania.

Jestem tu nowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt