Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty powerpoint

Pobierz

Nie chodzi przecież o to, żeby ozdobić slajdy szlaczkami i śmiesznymi ikonkami - Twoje grafiki mają nieść za sobą jakieś znaczenie.PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Sebastian Urbański.. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogicznyPlik ppt na koncie użytkownika sani3msie • folder awans zawodowy • Data dodania: 5 lip 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Prezentacja dorobku zawodowego w postaci graficznej została już przetestowana z powodzeniem przez różnych nauczycieli.. Prezentacja I. znajomość organizacji, zadań, zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole.Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się awans na stopień nauczyciela mianowanego Szanowni Państwo, Nazywam się Małgorzata Dąbrowska, jestem absolwentką studiów magisterskich o kierunku oligofrenopedagogika oraz studiów podyplomowych zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.Prezentacja Agnieszki.pptx - Google Slides.. 2.Okres stażu: 1 września 2009r.. Jestem nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego..

Prezentacja dorobku zawodowego nauczycielastażysty.

informacje o przebiegu staŻu.. oceny .. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Nauczyciel stażysta: mgr Magdalena Fiałkowska XLI Liceum Ogólnokształcące im.. Pezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przed komisją egzaminacyjną - jako wypowiedź ustna.. Dz. U. z 2018r poz.1574.. ZADANIA: Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu: Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności z treścią: Znowelizowanej Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., ze szczególnym uwzględnieniem awansu .Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.. Bardziej szczegółowoAnna Kowalska, SP w Koszalinie Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późn.. dokonuje .. Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. MARIA POSPIESZNA.. Podstawa prawna.. Tylko jak mądrze stosować kod graficzny w prezentacji dorobku?. Praca nauczyciela podlega ocenie.. Efekty pracy nauczyciela dyplomowanego..

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela.

MENiS z dn r.Kolejna prezentacja zawiera przykładowe zapisy w sprawozdaniu, informacje o prezentacji dorobku zawodowego oraz przebiegu komisji egzaminacyjnej.. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.. Agnieszka Misztal.. 3.Wykształcenie: wyższe licencjackie (3-letnie) w zakresie filologii angielskiej 4.Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego7 Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego przed komisją powinna: Być porządnie przygotowana Uwzględniać stopień realizacji planu rozwoju Zawierać odniesienia do indywidualnej koncepcji rozwoju i własnych potrzeb nauczyciela Odnosić się do potrzeb szkoły (programu rozwoju) Wykazywać wypełnianie powinności i spełnianie wymagań kwalifikacyjnych z 7 Rozp.. Tap to unmute.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Bożena Sobieraj.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela Ocena dorobku zawodowego nauczyciela możebyćpozytywna lub negatywna.. i w ciągu .. Dyrektor przedszkola: mgr Maria Garwol .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, Anny P., ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego 1.Imię i nazwisko nauczyciela: Anna P. KEN w Krakowie w roku 2008.. Opiekun stażu: mgr Lidia Czop - Więcek .. Cechy prezentacji multimedialnej- Karta Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - Dz. U. z 2004 r. Nr..

dorobku zawodowego nauczyciela.

§ 6 ust.. Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela.. 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami) opracowałam plan rozwoju zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę potrzeby placówki oraz potrzebę podniesienia .Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego § 6 ust.2 pkt.. 1.Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciela stażysty.. dorobku zawodowego nauczyciela.. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późn.. Ocena jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwościwniesienia odwołania.. okres staŻu: 1.09.2019 - 31.05.2020; nauczyciel j.angielskiego w klasach i-iii i w przedszkolu.. Nauczyciel wychowania przedszkolnego.. Nazwa i adres przedszkola: Niepubliczne Przedszkole Dzieciątka Jezus, Wielogłowy 270A, 33-311 Wielogłowy .. zmianami Dz. U. z 2018 r poz. 1574.. Przykładowa prezentacja multimedialna.. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się: l) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego (w terminie 21 dni od dnia przedłożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju .Prezentacja programu PowerPoint..

RODN "WOM" w Częstochowieprezentacja dorobku zawodowego nauczyciela staŻysty.

Joachima Lelewela w Warszawie Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007 Planowana data .. Zadania dyrektora szkoły dotyczące nauczyciela mianowanego:Sądzę, że bez problemu poradzisz sobie ze stworzeniem szablonów do prezentacji dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (ale w kursie znajdziesz wiele konkretnych przykładów).. p. o 1 września 2018r.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) - art. 76 (zmiany w Karcie Nauczyciela), przepisy przejściowe art. 123-142, 144.Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela.. Anna Kowalska, SP w Koszalinieprojekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty .. Agnieszka Misztal.. 2 pkt 1 znajomość przepisów prawa dotyczących .Ocena dorobku zawodowego.. publiczna szkoŁa marco polo we wrocŁawiu.. Agnieszka Gołębiowska.. 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej.. karta z notatką graficzną 1.. § 6 ust.. kontraktowego.. MGR MAŁGORZATA BUREK.. Obserwacje zajęć przez wicedyrektora szkoły panią mgr Beatę Grzegorczyk.Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegają by Kasia Stankiewicz.. wchodzi w skład komisji kwalifikacyjnej, która ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych .. Awans zawodowy nauczycieli.. zmianami.. W Miejskim Przedszkolu nr 1 w Lubaczowie.. Prezentacja została przygotowana na platformie pamiętajcie, że jeśli korzystacie z bezpłatnej wersji, nie będzie możliwości pobrania prezentacji i trzeba będzie ją odtwarzać z urządzenia podłączonego do internetu.Dorobek zawodowy nauczyciela Dorobek zawodowy nauczyciela to: • trwałe, potwierdzone i pozytywnie oceniane rezultaty jego pracy widoczne w rozwoju i sukcesach jego wychowanków oraz w odniesieniu do rozwoju szkoły, w której pracuje, • wzbogacenie przez niego metod, organizacji i warsztatu pracy własnej i innych nauczycieli.Przedstawiam Państwu prezentację dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego, przygotowaną w programie Power-Point.. 2 pkt 4.. Ukończyłam studia magisterskie o kierunku biologia z nauczaniem przyrody i chemii z przygotowaniem pedagogicznym na Akademii Pedagogicznej im.. z dnia 26 lipca 2018r.. Rozporządzenie MEN .. Prezentacja wizytówki nauczyciela, poniżej szablon: Przykład wypełnionego szablonu: karta z notatką graficzną 2Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o nadanie stopnie nauczyciela kontraktowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt