Przeczytaj teksty przyporządkuj każdemu z nich właściwe zdanie

Pobierz

• Przyporządkuj zdania informacjom, zwracając uwagę na ich główną myśl.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej4 Zadanie 6 (1-4) Przeczytaj napisy na tabliczkach (1-4), a nastepnie określ miejsce (A-E), w którym można je zobaczyć.. Każdemu akapitowi przyporządkuj jedno pytanie.Uzupełnij poniższe zdania na podstawie tekstu źródłowego przyporządkuj do każdego z nich właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami a c proszę o szybką pomoc.. ich (ja) - … wir (my) - … du (ty) - … ihr (wy) - …Strona 2 z 19 Informacje dla uczniów Przeczytaj uważnie teksty, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nimi.. Obszar A I II III IV V VI 1.2.. Przyporządkuj do każdego z nich właściwe zdanie ( załącznik) Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. Jeden nagłówek podany został dodatkowo I nie pasuje do żadnego akapitu.. W każdą lukę możesz wstawićPrzeczytaj poniższe zdania i przyporządkuj im imiona władców, wpisując je we właściwe rubryki tabeli.. Przeczytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. Jedna odpowiedź nie pasuje do żadnego pytania.. Odpowiadaj tylko własnymi słowami, chyba że w zadaniu polecono inaczej.. tekstu, i wpisz do tabeli oznaczenia literowe tych pytań.. Sprawne poruszanie się w gąszczu współczesnych instytucji i urzędów wymusza na nas1 Każdemu wydarzeniu podanemu w tabeli przyporządkuj skutek - wybierz go spośród oznaczonych literami A-D..

Przeczytaj teksty (1-4) i przyporządkuj do każdego z nich właściwe pytanie.

Dwa pytania nie pasują do żadnego tekstu.. W II połowie XVII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów utraciła na rzecz Turcji 11.1.___.. Przyporządkuj do każdego z nich właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Dwóch z nich przedstawiono na poniższych rysunkach.. Jan Szwykowski, Warszawa 2011.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu-zeszyt ćwiczeń str. 73 ćw.. Jedno ze zdań nie pasuje do żadnego polecenia.. Przyporządkuj każdemu z nich odpowiednie zdanie, wpisując litery A-E w kratki 1-4.. Obszar C I II III IV V VI 1.4.3.. Was ist dein Lieblingsfach?Przeczytaj informacje (4.1.. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę, którą oznaczono wybrany skutek.. SPRAWDZIAN Słownictwo 1 Dobierz nazwy przedmiotów do klas, w których odbywają się poszczególne lekcje.. Uzupełnij minidialogi brakującymi fragmentami wypowiedzi.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A-C.. Sławomir Mrożek PÓŁPANCERZE PRAKTYCZNEZad.3/148 Przeczytaj akapity 1-5, a następnie każdemu z nich przyporządkuj właściwy nagłówek A - F. Wpisz w ___ odpowiednie litery.. Znajdź błędy, a potem wpisz je do tabeli, podając obok poprawną odpowiedź.Uzupełnij poniższy tekst..

Przyporządkuj każdemu z nich właściwe zdanie (A-F).

Zadanie 4.. Na ostatniej stronie zamieszczona jest lista lektur obowiązkowych.. Wybierz spośród zdań ( .˛.- .ˆ.). uzupełnij zdanie.. Król Bankier Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę, tłum.. Wpisz odpowiednią literę (A-F).. Question from @Olka201420 - Szkoła podstawowa - Historia • Pamiętaj, że jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej informacji.. Pisownia partykuły z imiesłowami przymiotnikowymi nie a/B, .• Przeczytaj podane zdania i przetłumacz je na język polski.. Przeczytaj teksty (1-4) i przyporządkuj do każdego z nich właściwe pytanie.. Przyporządkuj każdemu z nich właściwą odpowiedź, wpisując litery a e w kratki 1.. Czy sumienie można oszukać?. Rozwiązania zapisz w tabeli.. Przyporządkuj osobom właściwe końcówki osobowe czasowników i napisz je w zeszycie razem z osobami.. / 5 / 5 Przeczytaj teksty.. CD 05 MP 05 Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.. Jerzy Bralczyk Sumienie .. Po zakończeniu w 1699 roku wojen, które Rzeczpospolita prowadziła ze swoimi sąsiadami, w jej granicach pozostał 11.2 .Strona 4 z 21 OPOP- Przeczytaj tekst i wykonaj zadania..

Przyporządkuj każdemu z nich właściwe zdanie (A-E).

Obszar B I II III IV V VI 1.3.. Wpisz w drugiej kolumnie tabeli, przy nazwach gatunkowych, oznaczenia literowe (A-D) odpowiednich rysunków roślin.. Jedno miejsce nie pasuje do żadnego napisu.. Przykładowy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron (zadania 1 11).. Przyporządkuj każdemu z nich właściwe zdanie (A-F).. Proszę o pomoc dam Najj!. Przeczytaj teksty (4.1.-4.5.).. Następnie wybierz z tabeli właściwy zaimek osobowy lub osobę i przeczytaj zdania.. Posłuchaj uważnie tekstów do zadań od 1. do 4.. W każdym wierszu tabeli zaznacz liczbę, którą oznaczono wybrany tekst.. A)Schwimmbad B)Restaurant C)Schule D)Kaufhaus E)Kino Zadanie 7 (1-4) Przeczytaj pytania (1-5), a następnie przyporządkuj każdemu z nich właściwą reakcję (A-F).Przeczytaj informacje (4.1.. Król Bankier Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę, tłum.. Każdemu akapitowi przyporządkuj jedno pytanie.2.. Następnie uzupełnij poniższe zdania.. Wpisz odpowiednią literę (A-F).. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.Przeczytaj tekst (4.1..

Przyporządkuj każdej z nich właściwe zdanie (A-F).

Art Geography History Maths Music PEZobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Przeczytaj i przetłumacz poniższy tekst , a następnie każdemu fragmentowi (1-4) przyporządkuj odpowiedni nagłówek (A-E).Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego fragmentu.Zanim usłyszysz nagranie, przeczytaj odpowiedzi i zastanów się, na jakie pytania mogą odpowiadać.. Każdemu zagadnieniu przyporządkuj jedno pytanie.. Dwa pytania nie pasują do żadnego tekstu.. Rozwiązanie zadania 4 z książki Meine Deutschtour 1 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plPrzeczytaj tekst .. Zadanie 4, 20 Pkt dam!. Das macht mir Spaß.Dobieranie zdań do poleceń 4 Przeczytaj poniższe polecenia (1-5).. 4.3.Przeczytaj teksty (4.1-4.5).. Dwóch z nich przedstawiono na poniższych rysunkach.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej1.. Odsłuchanie nagrania umożliwia odtwarzacz znajdujący się przy poleceniu do zadania.. Przeczytaj teksty 1-4.. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.. Państwo, którego część terytorium jest położona na jednym .. Przyporządkuj każdemu z krajów (A .. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.. Wysokie Strony .1 Odmiana czasowników regularnych.. Przyporządkuj każdej z nich właściwe zdanie (A-F).. ich właściwe uzupełnienie (A-C).Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa - WOS KL. VIII 1 Drodzy Uczniowie, Media bombardują nas wieloma informacjami dotyczącymi ustroju państwa.Zrozumienie przekazywanych treści wymaga znajomości wielu pojęć i zasad jakimi kieruje się demokracja.. Przeczytaj uważnie tekst, który dotyczy obszaru położonego nad Morzem Śródziemnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt