Bolesław chrobry jako wzór doskonałego władcy

Pobierz

Źródła historyczne również dowodzą, że Bolesław Chrobry był wielką osobowością.Ponadto Gall Anonim przedstawia Bolesława Chrobrego jako władcę pobożnego i szczodrego dla kościoła.. Kanonik krakowski zaprezentował rys postaci Bolesława, który "był mianowicie bardzo urodziwy, cechowały go wielka roztropność umysłu i wielkoduszność", a jednocześnie był "bardzo sprawny w rozsądzaniu spraw tak publicznych, jak prywatnych", dzięki czemu "przysparzał sławy i .Bolesław I Chrobry jako średniowieczny wzór władcy Podobne tematy.. Mamy tu ukazanych dwóch idealnych władców.. Kolejnym wzorem idealnego władcy, jest Bolesław Krzywousty.Bolesław Chrobry to władca który przez swoją dzielność i odwagę odniósł wiele, wiele zwycięstw.. Postać jego poznajemy po opisie bitwy pod Głogowem z królem niemieckim Henrykiem .Gall Anonim przedstawia Bolesława Chrobrego jako wzór do naśladowania.. Obraz Bolesława Chrobrego w Annales Jana Długosza.. Gall Anonim był wykształconym mnichem francuskim, który przybył do Polski z Węgier i osiadł na dworze Bolesława Krzywoustego, a w zamian za gościnę, postanowił opisać dzieje państwa swojego chlebodawcy.. Jest to wielki i sławny mąż, który walczy z pogaństwem w imię wiary chrześcijańskiej.. Chrobry był człowiekiem silnego charakteru, nie bał się wrogów i znał swoją wartość.. Odnajdziemy portrety władców w.W polskiej literaturze mamy dwa wzorce idealnego władcy, oba opisane w kronice Galla Anonima..

Wzór dobrego władcy stanowił elitarną odmianę ideału rycerza.

Gall przedstawia króla Bolesława jako króla sprawiedliwego, miłosiernego, pokornego, troszczącego się o poddanych, sławnego i będącego wzorem dla wszystkich pozostałych władców.. Ostatnim z wielkich Bolesławów był Krzywousty.. Są nimi Bolesław Krzywousty i Bolesław Chrobry.. Ponieważ "Kronika polska" Galla Anonima miała być raczej panegirykiem na cześć Bolesława Krzywoustego, niż dziełem porządkującym dzieje polskich władców, toteż Bolesławowi Chrobremu poświęcił Gall sporą część swego dzieła nie przypadkowo, lecz by stworzyć wyraźną paralelę pomiędzy idealnym władcą, przodkiem .Bolesław Chrobry jako ideał władcy na podstawie Kroniki Galla Anonima.. Dobry władca powinien być waleczny ,pobożny, niezwyciężony i krzewić kulturę chrześcijańską, jak również inteligentny i przewidujący aby być dobrym politykiem.Władca doskonały.. Innymi jego cechami są: "męstwo, moc, pobożność, mądrość".Sława, cnota, męskość, potęga, gościnność, szlachetność, dobroć, hojność, pokora, sprawiedliwość, wyrozumiałość, tolerancyjność i bezstronność, czyniły Bolesława Chrobrego jednym z najwspanialszych władców państwa Polskiego, który dbał o państwo, religię i obywateli, rozszerzając granicę państwa, a jednocześnie zdobywając nowych sprzymierzeńców w silnych i potężnych władcach takich jak na przykład Otton III.BOLESŁAW CHROBRY (ok. ) Gall Anonim Kronika, bohater główny, postać historyczna; wzór władcy..

Chrobry obdarzony tak wieloma zaletami jest przykładem idealnego władcy.

asceta ascetyczne praktyki Bolesław Chrobry Bolesław Krzywousty Mieszko I Pieśń o Rolandzie Średniowieczne wzorce osobowe Średniowieczny rycerz Średniowieczny wzór rycerza zjazd w Gnieźnie.. Jeśli tak to co o tym świadczy?. Drugim idealnym władcą jest Bolesław Krzywousty, którego Gall przedstawia jako wzorzec króla - rycerza.. Obaj królowie mają podobne cechy: Idealny władca to człowiek "sprawiedliwy i rycerski".. poleca81% Język polski .Ponadto Gall Anonim przedstawia Bolesława Chrobrego jako władcę pobożnego i szczodrego dla kościoła.. Pierwszym jest Bolesław Chrobry, ukazany jako dobry, sprawiedliwy i kochany przez poddanych władca.. Tego władcę Gall uczynił rycerzem doskonałym: opisuje czyny wojenne króla w walce z Morawianami, Czechami, Węgrami, Sasami, opowiada o chrystianizacji pogańskich plemion Selencji, Pomorza, Prus, przypomina spotkanie władcy ze świętym Wojciechem i .Gall Anonim kreuje wzór idealnego władcy na przykładzie czynów i osoby naszego polskiego króla.. Królewski honor nie pozwalał mu odbierać bydła i plonów ubogim wieśniakom.Na gruncie polskim typ władcy idealnego reprezentował Bolesław Chrobry - bohater kronik Galla Anonima..

Doprowadził on swoją kronikę do roku 1113....Czy bolesława chrobrego mozna uznac za wzór doskonałego władcy?

Wymienia tylko jego zalety, przesadnie go idealizując.. Pochwala jego umiejętność czuwania nad bezpieczeństwem kraju, hojność i szczodrość.Wizerunek Bolesława Chrobrego w Kronice Galla Anonima jako ideału władcy!. Władca to potężny, waleczny bohater i jednocześnie mądry, sprawiedliwie rządzący feudał.. Bolesław Chrobry doprowadził do dużego wzrostu gospodarczego królestwa polskiego, mówiono, że za jego panowania złoto było warte tyle co srebro, a srebro było tak pospolite jak słoma.. Tego króla ukazuje również jako doskonałego wodza i króla .W "Kronice" G. Anonima zostały przedstawione dwa wzorce doskonałego władcy.. Za jego rządów w kraju panuje dobrobyt, spokój i radość.. Następcą tak świetnego króla ma być niezwykle waleczny Bolesław Krzywousty.. Cechy obydwu królów są bardzo do siebie podobne.Cytat: "Bolesław Chrobry odszedł z tego świata, a wraz z nim spokój, radość i dobrobyt:" (…) złoty wiek zamienił się w wiek ołowiany, radość w smutek".. Ostatnim z wielkich Bolesławów był Krzywousty.. Chrobry dbał także o pozycje kościoła, przeznaczając na jego rozwój wielkie fundusze i daniny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt