Sprawozdanie z pracy psychologa

Pobierz

To w pierwszej kolejności diagnoza potrzeb środowiska i uczniów oraz współpraca z gronem pedagogicznym przy: Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych; Konsultacje z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami, wspólne prowadzenie rozmów z rodzicami;Sprawozdanie pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 Praca pedagoga szkolnego była realizowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w rocznym planie pracy.. Ocena stopnia realizacji.. Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!. sytuacja edukacyjna, motywacja do nauki, chęć zmiany klasy lub szkoły, relacje rodzinne, problemy osobiste, trudności edukacyjne i .1.. Podsumowanie pracy pedagoga ma charakter refleksyjno-ewaluacyjno-statystyczny.. Dokument wzorcowy.. Teczka wychowawcy.Przykładowe sprawozdanie z pracy psychologa i pedagoga szkolnego z pracy w I semestrze roku 2020/2021.. Sprawozdanie z realizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.. Jak przygotować takie sprawozdanie?Sprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. Propozycje wniosków do pracy w następnym roku szkolnym: 7..

2013 nr 0 poz.532)Sprawozdanie z pracy psychologa.

Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli:W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .W związku z tym do zadań psychologa szkolnego należy również wspieranie uczniów zdolnych poprzez diagnozowanie ich potencjału oraz opracowywanie opi-nii i wskazówek do pracy z nimi .. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Bodzentynie.. Chodzi o ukierunkowywanie metod i form pracy z uczniem zdolnym poprzez konsultacje z wychowawcami klas i nauczycielami .SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO.. Opieką byli objęci zarówno uczniowie gimnazjum jak i liceum.SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA/PSYCHOLOGA Author: Beata Last modified by: SP MIĘKISZ NOWY Created Date: 1/28/2019 10:54:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA/PSYCHOLOGA .Sprawozdanie z zadań psychologa 2 6.. Dokument należy do zestawu Sprawozdania z pracy nauczyciela zespołów i działania szkoły w roku szkolnym 2014/2015.SPRAWOZDANIE Z PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W PIERWSZYM SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015.. W wymiarze czysto formalnym służy opracowaniu pisemnego sprawozdania z realizacji działań zaplanowanych na początku roku szkolnego.Sprawozdanie z organizacji i przebiegu pracy psychologa: Prowadzone zajęcia z dziećmi objętymi pomocą terapeutyczną..

Wnioski do planu pracy pedagoga 10.

Przeprowadzenie takiej analizy większości specjalistom kojarzy się z przykrym .Prawdą jest, że żaden akt prawa oświatowego nie nakłada na nauczycieli obowiązku sporządzania sprawozdań z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.. Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych .Sprawozdanie z organizacji i przebiegu pracy psychologa: Prowadzone zajęcia z dziećmi objętymi pomocą terapeutyczną.. W ramach współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie, prowadziłem dyżur psychologiczny w szkole w roku szkolnym 2017/2018.. Koniec roku szkolnego za pasem dlatego jak co roku przypominam temat pisania sprawozdań, z myślą o tych, którym brakuje konkretnych wytycznych lub doświadczenia w pisaniu tego rodzaju tekstów.. W kontynuowanej akcji "Podaruj bibliotece książkę" pozyskano od czytelników 22 książki literatury pięknej.. Pobierz przykładowy wzór sprawozdania z pracy psychologiczno-pedagogicznej.Plan pracy psychologa i pedagoga szkolnego na rok szkolny 2019/2020 powstał w oparciu o przepisy prawa oświatowego, obowiązujące dokumenty wewnątrzszkolne, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 oraz wnioski i rekomendacje z realizacji zadań przez psychologa w roku szkolnym 2018/2019.Do psychologa szkolnego mogą zgłosić się uczniowie, rodzice oraz nauczyciele..

Wnioski do planu pracy szkoły: 8.

Wprowadzenie Plan pracy psychologa na rok szkolny 2017/2018 powstał w oparciu o przepisy prawa oświatowego, obowiązujące dokumenty wewnątrzszkolne, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018, priorytety dyrektora szkoły w roku szkolnym1 KROK Czynności przygotowawcze.. Niezależnie od tego w jakiego typu szkole pracujesz, nieuchronnie zbliża się termin zakończenia pierwszego semestru, gdzie większość specjalistów będzie opracowywać sprawozdanie z pracy własnej.. Zespół Szkół nr 6 im.. : Przekrój problemów pojawiających się w szkole: Słabe strony procesu wychowawczo-opiekuńczego : Działania podjęte w ramach pracy zdalnej: Wnioski do pracy w nowym semestrze /roku szkolnym: Formy doskonalenia zawodowego:Kończy się półrocze - skorzystaj z publikacji "Semestralne oraz roczne podsumowanie pracy pedagoga i psychologa".. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - V 2018r.. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów Przeprowadzenie rozmów z uczniami, których tematem były m. in.. Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych.. Sławomir Wudarczyk.. Data publikacji: 7 lutego 2020 r. Czytaj zapamiętane.. Darczyńcy ( z klasy 6 D) otrzymali od biblioteki w podziękowaniu drobne upominki - przybory szkolne..

Jak prawidłowo napisać sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego.

Poleć znajomemu.. Po I półroczu czas na podsumowania.. Jednak dyrektorzy, w myśl zasady - kiedy zamierza się coś w pracy zrealizować, to potem należy się z tego rozliczyć - oczekują takich sprawozdań.zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć, cząstkowe sprawozdania z realizacji planu pracy psychologa szkolnego.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r.. Podgląd stron.. Wnioski do ewaluacji programu wychowawczego i profilaktyki 9. w roku szkolnym 2016/17.. Pomoc psychologiczna realizowana jest na terenie szkoły.Plan Pracy Psychologa Str. 3 1.. Nie jest to jednak obowiązkowe.PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM .. z realizacji Koncepcji pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goździkowie Plan u rozwoju na lata 201520- 20 W roku szkolnym 2016/2017 I semestr .. W zależności od wewnętrznych procedur forma graficzna może się różnic .Sprawozdanie z pracy psychologa .. Planuję złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne wraz z wymaganą dokumentacją - VI 2018r.SPRAWOZDANIE .. Anna CzechowskaRoczne sprawozdanie z pracy psychologa i pedagoga szkolnego powinno uwzględniać wszystkie aspekty pracy w danym roku szkolnym, w tym także analizę działań podejmowanych w formie zdalnej.. Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z późniejszymi zmianami.Wzór sprawozdania Pedagoga/Psychologa.. Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.. Opracował Zespół w składzie: Magdalena Jasińska.. Sprawozdanie zespołu wychowawczego.. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu ds. opracowania IPET.. Służenie radą i pomocą nauczycielom wydającym opinie o uczniach potrzebujących pomocy specjalistycznej.Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 1.03.2013 r., poz. 393).. Pomoc skierowana jest szczególnie do osób, które borykają się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, życiowymi, związanymi z funkcjonowaniem w grupie społecznej oraz nauką szkolną.. Sprawozdanie zespołu przedmiotowego.. 15,00 zł.. Magdalena Owczarska .. W ramach współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie, prowadziłam dyżur psychologiczny w szkole.. Dyrektor szkoły lub przedszkola może zatwierdzić i wdrożyć jednolity, wewnątrzszkolny wzór podsumowania pracy semestralnej pedagoga oraz psychologa.. St. Staszica w Szczecinku.. Ocena realizacji podjętych zadań: Zadanie.. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub .Sprawozdanie pedagoga I półrocze 2017/18.. : Przekrój problemów pojawiających się w szkole: Słabe strony procesu wychowawczo-opiekuńczego : Działania podjęte w ramach pracy zdalnej: Rekomendacje do pracy w nowym semestrze /roku szkolnym: Biała, dnia .I miejsce - Maria z klasy 2 E. II miejsce - Natalia z klasy 2 D. III miejsce - Eliza z klasy 2 E .. § 8 ust.2 pkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt