Prawo pracy test z odpowiedziami

Pobierz

U kolegi z pracy stwierdzono koronawirusa na cotygodniowym obowiązkowym badaniu.. Zagadnienia zawarte w książce dotyczą m.in.: Stosunku pracy, Wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń, Obowiązków pracodawcy i pracownika, Czasu pracy, Urlopów pracowniczych, Zatrudniania młodocianych, Bezpieczeństwa i higieny pracy, Dopuszczalności i wykonywania pracy .Test Prawo cywilne 1 Test Prawo cywilne 3 Test Prawo cywilne 4 Test Prawo cywilne 2 Test Prawo i jego funkcje Test Źródła, dziedziny i hierarchia norm prawnych Test Rodzaje środowisk społecznych Test Zbiorowość i grupy społeczne Test Naród Test Geneza i istota państwa44.. PrawoPytania na prawo jazdy z odpowiedziami jedno po drugim.. Prawo cywilne A. Adopcja dziecka.. A. ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 XII 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) B. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 X 2003 r.(Oz.. Pierwsze prawo do urlopu uzyskuje się: a) po przepracowaniu 1 m-ca 3.. Możesz zobaczyć każde pytanie i prawidłową odpowiedź dla kategorii B. .. naukę zagadnień zawartych w teoretycznych testach egzaminacyjnych na prawo jazdy.. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole ponosi: a) pracownik służby bhp b) dyrektor szkoły c) każdy pracownik 2.. Źródło 10.. Małgorzata Gersdorf - profesor nauk prawnych, specjalistka w dziedzinie prawa pracy; od 1975 r. zawodowo związana z Uniwersytetem Warszawskim, na którym osiągnęła stanowisko profesora; przez dwie kadencje była prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UW; w kadencji 2005-2008 zajmowała stanowisko prorektora UW; w latach zatrudniona w Biurze .Testy BHP - pytania i odpowiedzi Każde szkolenie okresowe BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno zakończyć się testem sprawdzającym.TESTY - sprawdzające poziom przygotowania z danej tematyki..

Prawo pracy B. Gwałt.

Miałem kontakt z osobą zakażoną i zostałem skierowany tego samego dnia na badanie i test wyszedł negatywny.Kadry.infor.pl - profesjonalny serwis dla kadrowych - porady z zakresu prawa pracy - zbiorowe prawo pracy, wynagrodzenia, urlopy, dokumentacja pracownicza, obowiązki pracodawcy, wypowiedzenia, umowa o pracę, - porady ekspertów - forum - INFOR.PL Ustawa z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy określa prawa i .30 września 2017 r. odbędzie się egzamin wstępny na aplikacje adwokacką i radcowską.. U. Nr 193, poz. 1890)Plik Test z zakresu znajomości zagadnień prawa pracy.doc na koncie użytkownika Kuba24042006 • folder BHP • Data dodania: 28 cze 2011Kontakt z osobą zarażoną Covid w pracy a przymusowe nie płatne wolne od pracodawcy na okres tygodnia.. Prawo administracyjne D.. Test VIII 18Przedmiotem prawa pracy są stosunki prawne powstające w związku z pracą i na tle pracy między pracownikiem i pracodawcą.. 12.-Zawieranych transakcji kupna - sprzedaży-zapytanie o ofertę, oferta, zamówienie, awizo, reklamacja, odpowiedź na reklamację, rachunek, protokół przyjęcia towaru specyfikacjaMałgorzata Gersdorf.. 2 Potwierdzeniem zatrudnienia pracownika przez pracodawcę jest zawarcie z nim: A. umowy .Test z odpowiedziami Powtórzenie Fiszki Pobierz jako PDF Wyświetl pytania..

Pytania na prawo jazdy z odpowiedziami.2.

Prawo pracy B. Normuje stosunki majątkowe między równorzędnymi podmiotami prawa (osoby fizyczne lub prawne) oraz stosunki osobowe między obywatelami.. Regulamin.. Doskonała pomoc przy nauce do egzaminów państwowych, egzaminów na studiach oraz kolokwiów.Po wyborze odpowiedzi na pytanie wyświetlana jest podstawa prawna wraz z przytoczeniem jej pełnej treści.Sam określasz z ilu pytań ma składać się Twój test.Test z prawa pracy test z przedsiebiorczo[ci Poziom trudno[ci: Zredni 1.. Prawo niepisane, przekazywane w formie ustnej, wynikające z tradycji.. Prawo międzynarodowe publiczneDziś, na koniec - powtórka z prawa pracy.. Testy z prawa cywilnego Nr Treść pytania Odp.. Test zawiera ponad 100 pytań dotyczących przepisów prawa pracy.. Zakre[l odpowiedz, która dotyczy umowy o dzieBo: A - musi by wykonywana osobi[cie B - dotyczy starannego wykonywania czynno[ci C - mo|e by nieodpBatna D - mo|na j zleci osobie trzeciej 2.. Czas na udzielenie odpowiedzi: 60 min 1.. URLOP, PRAWO PRACY.. Stwierdzenie waŜności wyborów parlamentarnych przez Sąd NajwyŜszy.. Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: a) 20,26 dni roboczych w zależności od stażu pracy i wykształcenia 2.. Pora nocna wg kodeksu pracy obejmuje godziny pomiˇdzy: A - 23.00-6.00 B - 20.00-7 .0 - 1 Brak odp.. Ponad 80 000 pytań..

#prawo #prawopracy.

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym określa.. Jak co roku, wraz z Wydawnictwem CH Beck pomagamy się do niego przygotować.Wybierz czynności, o których trzeba pamiętać podczas ewakuacji: odpowiedź a nie wynika z materiałów BHP jakie mamy, ale sugestia by zamykać okna padła w rozmowie na zajęciach o ewakuacji i odcięciu powietrza by ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru .. BHP - pytania testowe TEST 2.. - 0 pkt.. Materiały powiązane z testem: Test: Prawo pracy Test zawiera ponad 100 pytań dotyczących przepisów prawa pracy.. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą: a) uzyskania pełnoletności lub zawarcia małżeństwa, b) zawarcia małżeństwa, c) uzyskania pełnoletności.TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1.. Za wskazanie odpowiedzi d) - 1 pkt.. Polityka prywatności.. Stosunek prawny powstający w związku z pracą jest stosunkiem pracy podporządkowanej, albowiem pracownik nie wykonuje jej dla siebie, lecz dla pracodawcy, pod jego nadzorem i według jego zaleceń.Plik test z prawa pracy.docx na koncie użytkownika Agnes_19_09 • folder Prawo pracy • Data dodania: 15 sty 2012Regulamin pracy ustala organizacje i porządek w trakcie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki stron procesu pracy, jest on dokumentem obowiązującym do prowadzenia zatrudnienia co najmniej 20 pracowników, regulamin pracy powinien ustalać w szczególności: - organizacje pracy - warunki przebywania na terenie zakładów pracy w .testy.ergonomia.3.testy.z.odpowiedziami.doc ..

Test z prawa pracy.

Prawo rodzinne i opiekuńcze C.. A. umowa o dzieło C. umowa na zastępstwo B. umowa na czas nieokreślony D. umowa na okres próbny Zad.. Nieważna z mocy prawa jest umowa zawarta: a) pod wpływem groźby, b) pod wpływem podstępu, c) w stanie uniemożliwiającym świadome i swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli,Kodeks pracy zawiera pytania jednokrotnego wyboru.. Pytania aktualne na 2021-01-21.. Połącz konkretne sprawy z odpowiednią gałęzią prawa, która się nią zajmuje Gałąź prawa Opis 1.. Prawo cywilne A. Połącz gałęzie prawa z ich opisem Gałąź prawa Opis 1.. 1.Bezpieczeństwo pracy to: zapewnienie .Pytania testowe na egzamin z prawa cywilnego 22 czerwca 2010 r. Test jednokrotnego wyboru.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.test z sądowej egzekucji z nieruchomości (kpc art. 921- art. 1013) test z postępowania egzekucyjnego art. 758- art. 843; Test z postępowania zabezpieczającego; test z ustawy o KRS oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; test z kpa; test z kodeksu pracy; test z ustawy- prawo o ustroju sądów powszechnych; Test z kpc art. 358 .Test z prawa pracy.. Za tydzień opublikujemy wzór odwołania od niezdanego egzaminu.. Test: Prawo pracy, ubezpieczeń społecznych, księgowość Test ze znajomości prawa pracy.Największa w Polsce baza testów z prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.. Zawarcie umowy o pracę.. Aplikacja sędziowska i prokuratorska, komornicza, adwokacka i radcowska oraz notarialna.6.. Informacje..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt