Sprawozdanie zespołu wychowania fizycznego

Pobierz

WYCHOWANIE FIZYCZNE.. na zajęciach 2.. Myślę, że jest to spowodowane tym, że zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone od 1-ej klasy szkoły podstawowej przez nauczyciela specjalistę.. We wrześniu i pa ździerniku uczestniczyliśmy w podsumowaniu wojewódzkiego i miejskiego współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 201 4/201 5.. Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z II SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 zespół nauczycieli wychowania fizycznego pracował w składzie: mgr Małgorzata Wójcikiewicz- przewodnicząca zespołu mgr Jan Pamuła mgr Michał Bieniek mgr Miłosz Bandurazespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 im.. Opracował: mgr Paweł Ściebura .. ?y i placówki, w szczególno?. Realizowaliśmy .. w I semestrze roku szkolnego 2014/2015.. Z REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH.. Bardziej szczegółowo1.. OBSZAR DZIAŁA Ń .. WStęp w związku z planowanym wprowadzeniem na wszystkich etapach edukacyjnych od roku szkolnego 2012/2013 tzw. nowej podstawy programowej pojawia się wiele pytańPLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO .. I semestr roku szkolnego 2015/2016.. Skład Zespołu - Małgorzata Młoda - koordynator, nauczyciel przyrody - p. Aleksandra Kędzierska - Cybułka - nauczyciel języka polskiego ..

Opracowanie planu pracy zespołu.

Poradnik dla nauczyciela l 1.. Zadania do realizacji: •sporządzić harmonogram korzystania z sali gimnastycznej, sali tenisa stołowego i sali ćwiczeń siłowych.. ?ci pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchniÄ?, wyposa?. o zasadach udzielania tej pomocy.sprawozdanie zespolu spotkan nauczycieli wychowania fizycznego (…) Zobacz wpis » 5 lat temu, 13:03 (8 października) leubacaver96.. Sprawozdanie z pracy zespołu matematyczno - przyrodniczego Sprawozdanie z pracy zespołu wychowania fizycznego [pobierz] Jesteś tutaj: Informacje dla rodziców Zasady rekrutacji I semestrPlan pracy zespołu przedmiotowego wychowania fizycznego.. 2.Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 CELE: - współpraca pomiędzy nauczycielami wychowania fizycznego, - współpraca pomiędzy zespołami przedmiotowymi, - doskonalenie swojego warsztatu pracy, - popularyzacja zagadnień wychowania fizycznego, - wspieranie uczniów zdolnych i potrzebujących pomocy.. Zebrania zespołu samokształceniowego wychowania fizycznego W roku szkolnym 2003/2004 spotkania zespołu odbyły się w następujących terminach: 05.09.2003 25.09.2003 02.10.2003 25.11.2003 13.01.2004 spotkania dotyczyły spraw organizacyjnych roku szkolnego 2003/2004 oraz bieżących związanych z nauką przedmiotu.Myślę, że jest to spowodowane tym, że zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone od 1-ej klasy szkoły podstawowej przez nauczyciela specjalistę..

W drugim semestrze odbyły się trzy spotkania zespołu.

Lp.Przez cały okres trwania stażu pracowałam w zespole wychowania fizycznego, który przez dwa ostatnie lata zmienił nazwę na zespół do spraw organizacji imprez sportowych.. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Ropie W ramach pracy zespołu samokształceniowego z przedmiotu wychowanie fizyczne opracowano i zrealizowano zadania określone w planie pracy zespołu na rok szkolny 2013/2014.Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego -wychowanie fizyczne.. Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego-wychowanie fizyczne za II semestr roku szkolnego 2013/2014 Rok szkolny 2013/2014 był kolejnym, który przepracowaliśmy solidnie i z dużym zaangażowaniem.. Prowadząc zajęcia z wychowania fizycznego opieram się na nowoczesnych technikach.. ZADANIA .. Współpraca z .PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO WYCHOWANIE FIZYCZNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 SKŁAD ZESPOŁU : mgr Ewa Błachut mgr Magdalena Koci ęcka mgr Anna Marzec mgr Mirosław Orczyk mgr Janusz Rykała mgr Krzysztof Skorek mgr Justyna Tulicka mgr Paulina Wi ęcekfizycznej.. Imię i nazwisko: Analiza i ocena efektów działalności dydaktycznej nauczyciela: A) Ocena sprawności fizycznej uczniów:Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego-wychowanie fizyczne za II semestr roku szkolnego 2013/2014.. §8 ust.2 pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy .Pomieszczenia szko?.

Prowadząc zajęcia z wychowania fizycznego opieram się na nowoczesnych technikach.

- Kontrola sprzętu sportowego - Analiza harmonogramu zawodów sportowych ogłoszonych przez Miasto Sosnowiec.. Każda klasa w tygodniu ma po 3 godziny w-fu.. Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego-wychowanie fizyczne za II semestr roku szkolnego 2013/2014 Author: ArturSPRAWOZDANIE NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.. -Opracowanie planów dyżurów -Konsultacja i opracowanie Planu Pracy Zespołu.. Aktywność ruchowa poza zajęciami wychowania fizycznego była organizowana w naszejSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WF Z KLASĄ 2015/2016.. Dlatego nasze doświadczenie może stać się inspiracją rodziców do tego, aby dopilnowały i zmotywowały swoje pociechy do podejmowania wyzwań sportowych z wychowania fizycznego.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, ul .. ROK SZKOLNY 2018/19 .. Dbałość o bezpieczeństwo podczas zajęć z Wychowania Fizycznego.. TERMIN REALIZACJI .. W Województwie zaj ęli śmy :Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego-wychowanie fizyczne za II semestr roku szkolnego 2013/2014 zwórbój L. A. III miejsce dziewcząt, nauczyciel prowadzący p..

Omówienie zasad współpracy w ramach zespołu przedmiotowego Wyszczególnienie zadań do realizacji w bieżącym roku szkolnym.

-Podęcie decyzji o startach w zawodach, akcjach, wydarzeniach sportowych -Rozmowy na temat koncepcji pracy zespołuSPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO .. Wspólne rozwiązywanie problemów,dyskusje IX wszyscy nauczyciele 2.balet metody i formy pracy kÓŁka zainteresowaŃ sprawozdanie zespoŁu wychowania fizycznego rok szkolny 2013/2014 szkoŁa podstawowa zespoŁowe gry sportowe piŁka noŻna halowa klasy 2-3 edubale zawody olimpiada zimowa chusta klanza wspieranie rozwoju dziecka mŁodszego barbarawychowania fizycznego.. ?rodki niezbÄ?dne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcjÄ?. Realizowaliśmy .. 1.Organizacja zajęć.. Jest to również doskonały sposób, aby spędzić z dzieckiem czas wolny i we właściwy sposób prowadzić edukację sportową swojego dziecka.. Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego-wychowanie fizyczne za II semestr roku szkolnego 2013/2014 Rok szkolny 2013/2014 był kolejnym, który przepracowaliśmy solidnie i z dużym zaangażowaniem.. Pomysłów poszukuję z różnych źródeł.Sprawozdanie nauczyciela z realizacji podstawy programowej plik do pobrania 31.5 KB; Sprawozdanie nauczycieli wychowania fizycznego z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych plik do pobrania 71 KB; Sprawozdanie wychowawcy klasy o wynikach klasyfikacji plik do pobrania 63.5 KB; Sprawozdanie wychowawcy z realizacji planu wychowawczego klasyPLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM (Tabela - dop.. w apteczki zaopatrzone w ?. sprawozdanie zespolu spotkan nauczycieli wychowania fizycznego (…) Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego-wychowanie fizyczne za II semestr roku szkolnego 2013/2014.. Podczas spotkań były omawiane lekcje koleżeńskie oraz sprawy bieżące związane z organizacją zajęć, zawodów i dyżurów na obiektach .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.SPRAWOZDANIE ZESPOŁU ds. SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE rok szkolny 2017/2018.. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 1.Poprawa higieny uczniów Cały rok szkolny UCZNIÓW ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt