Sprawozdanie wychowawcy klasa 3

Pobierz

Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.12.Krótka charakterystyka klasy ( problemy wychowawcze, uczniowie realizujący .Średnia ocen w klasie: Uczniowie wg średnich: Średnia 2, 0 i poniżej od 2,01 do 3,00 od 3,01 do 4,00 od 4,00 do 4, 74 od 4,75 do 5,00 od 5,01 do 6,00 Liczba uczniów Uczniowie z 1 oceną niedostateczną Lp.. Klasa IIIa 15 uczniów ma, w tym 6 uroczych dziewczynek i 9 przystojnych chłopców.. Liczba uczniów ze średnią pow. 4,75 - kl. IV-VILiczba i nazwiska uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w kl.#sprawozdanie wychowawcy klasy nauczania zintegrowa conhumphlini36 : sprawozdanie wychowawcy klasy nauczania zintegrowanego chomikuj Ściągniesz plik pod adresem: om.gy/gL1pZSprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. 6.sprawozdanie z klasyfikacji za semestr/rok szkolny klas 4-6 docAnita Romanowicz; miejscowość: Międzybrodzie Żywieckie; dział: Szkoła podstawowa - kl. I-III; nr: 36309 Sprawozdanie wychowawcy klasy z pierwszego półrocza | tekst nr 36309SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Z KLASYFIKACJI ROCZNEJ.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą programową.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO.. wychowawca: Aleksandra Fras.. rok szkolny 2016/2017.. Zapisanych: 27 4..

Nazwisko i imię wychowawcy klasy: 2.

Z jedną i dwoma ocenami niedostatecznymi: 1 7.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Sukcesy uczniów: 2.. Stan klasy w dniu klasyfikacji: 4.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Sprawozdanie z pracy wychowawczej-rozliczenie planu wychowawcy klasy, krótka charakterystyka zespołu klasowego, problemy, wsparcie innych osób (pedagog.Charakterystyka nauczycieli w szkołach o niskim poziomie agresji.. w roku szkolnym 2017/2018.. Wskaźniki dotyczące sukcesów edukacyjnych uczniów.. Planowana wycieczka turystyczno - krajoznawcza nie doszła do skutku ze względów finansowych uczennic.. W roku szklonym 2010/2011 zrealizowano prawie wszystkie założenia planu wychowawczego klasy IIIf.. Opracowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o wyniki pogłębionych analiz potrzeb i kłopotów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem .Obejmowały: 5 ucz.. ROK SZKOLNY 2018/2019.. Wskaźnik.. Liczba uczniów w pełni klasyfikowanych:………., w tym uczniów ……….z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym..

Należy zwrócić uwagę, że sprawozdanie to jest bogate i rozbudowane.

Nazwisko i imię PrzedmiotSPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE Z ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Klasa: 4 Wychowawca: Joanna Wieczorek 1.. Nauczyciele dbają o zintegrowanie klasy, tworzenie klimatu współpracy, wspólnoty.. Z trzema i więcej:Title: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Author: PPP Last modified by: Zespół Szkół w Klonowej Created Date: 6/19/2010 5:05:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASYSprawozdanie końcoworoczne wychowawcy kl .. mgr .. rok szkolny 2011/2012.. Stan klasy w dniu klasyfikacji: 27 3.. Stan klasy na początku roku szkolnego: 26 2. z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.. Utworzono dnia 18.06.2021.Wychowawca: Halina Śpiewak.. Szkoła Podstawowa w Krajnie.. 2. ułatwienie dzieciom opanowania techniki czytania, pisania i liczenia poprzez stosowanie różnorodnych i odpowiednich ćwiczeń.. Powrót.. Nazwisko i imię Przedmiot Uczniowie z 2 ocenami niedostatecznymi Lp.. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul.3.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. 3. zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania.. Zawiera następujące sekcje: Uczniów, którzy nie będą klasyfikowani; Uczniów wyróżnionych; Analizę pracy klasySPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im..

Klasa …………………….. Imię i nazwisko wychowawcy ....................................................................

Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Przedsięwzięcia podjęte na rzecz realizacji planu wychowawczego klasy: Rodzaj działania Cel działania Efekty VII.. Nazwisko i imię wychowawcy klasy: 2.. Analiza frekwencji klasy.Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8.. Problemy wychowawcze: Problemy wychowawcze w klasieSposoby rozwiązywania problemów.. Stan klasy w dniu klasyfikacji:SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Z KLASYFIKACJI ROCZNEJ.. Funkcję przewodniczącego sprawuje Wojciech Juszak, zastępuje go Wiktoria Obara, a kasę zbiera Oliwia Obara.Nie przestrzegali oni norm społecznych, niewłaściwie zachowywali się wobec rówieśników, wykazywali lekceważący stosunek do nauczycieli, nie wykonywali poleceń, spóźniali się na lekcje, przeszkadzali w prowadzeniu zajęć, bardzo często nie byli przygotowani do zajęć lekcyjnych (co wpłynęło na najniższe średnie w klasie-poniżej 3,0).Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.Sprawozdanie wychowawcy klasy..

2.Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 20122021 | Inspiracje dla nauczycieli, STYCZEŃ.

Następny.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. ROK SZKOLNY 2018/2019.. Liczba uczniów nieklasyfikowanych:SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Wychowawczynią jest pani Maria Szczęch.. z realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych.. Klasyfikowanych: 27 5.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Bez ocen niedostatecznych: 26 6.. Ilość uczniów1.. Ucznia przez radę pedagogiczną.Sprawozdanie z programu wychowawczo-profilaktycznego.. GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE III f. ROK SZKOLNY 2010/2011.. ORAZ.. Współpraca z rodzicami [zaangażowanie rodziców na rzecz klasy i szkoły]:ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) Author: user Last modified by: Użytkownik systemu Windows Created Date: 1/16/2019 1:49:00 PM Other titles: ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP)Zajęcia otwarte w klasie III f w dniu 17.05.2013 r.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc. 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc doc. 5.sprawozadnie z klasyfikacji klas 1-3 doc ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt