Przeczytaj tekst i określ które zdanie jest zgodne z jego treścią

Pobierz

Przypowieść o synu marnotrawnym Pewien człowiek miał dwóch synów.. Przeczytaj .N Po wpisaniu brakujących informacji do notatki upewnij się, czy całość jest poprawna gramatycznie, ortograficznie i logicznie.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (richtig), a które nie (falsch).. Sie ist groß.Przeczytaj tekst.. The first stamp was the Penny Black .Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. He had, of course .Przeczytaj poniższy tekst.. Przeczytaj tekst i zaznacz informacje zgodne z jego treścią.1 TEST 1/WERSJA 1 Zadanie 1 (1-8) Przeczytaj tekst i zdania (1-8).. W każdym zadaniu zaznacz R lub F. 2014-03-25 15:23:32Przeczytaj tekst i zdania pod nim.. Most kłamców Pewien bogaty handlarz postanowił odwiedzić swojego kuzyna mieszkającego w….Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania .. Liczba zadań: 9.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Autor uważa, że nierówności społeczne są pożyteczne i korzystne.. Możliwe odpowiedzi: Zgodne, NiezgodnePrzeczytaj tekst.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.The boy still could not believe this.. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. Zaznacz, które ze zdań (1-5) są zgodne z jego treścią (P-Prawda), a które nie (F-Fałsz)..

3 Przeczytaj tekst jeszcze raz.

Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.3.). Wstaw znak X w odpow…Przeczytaj tekst i zaznacz znakiem X, które zdanie jest zgodne z jego treścią (richtig-R), które nie (falsch-F) Pension "Gruner baum" in Badgastein.. Pomocy z niemieckiego Plisssssss Ćwiczcie w trójkę dialogi według przykładu.. Zaznacz X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (R), a które nie (F) 1.1.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ przeczytaj tekst i okresl ktore zdania 1-6 sa zgodne z jego trescia(T), a ktore-nie(F).. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.. Hallo, ich heißeOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 1. a) Przeczytaj tekst, a następnie wpisz do schematu wyrazy będące przykładami podanych w ramce zasad.. Wpisz T (true) lub F (false).. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).. Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj, czy podane zdania są zgodne z jego treścią (R - richtig), czy nie (F - falsch).. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE).. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. In 2007, Manel Torres, student at the Royal College of Art .Przeczytaj tekst ze str. 14. w podręczniku i popraw zdania tak, aby były zgodne z jego treścią..

(0-3) Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.

i to szybko to jest do 11:35Ustal, które zdania są zgodne, a które niezgodne z treścią artykułu.. Pytania wynikające z tekstu, uzupełnianie zdań, luk.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie… ROBOTER Ich werde euch etwas erzählen.The first stamp was the Penny Black .Przeczytaj tekst i zaznacz znakiem X, które zdanie jest zgodne z jego treścią (richtig-R), które nie (falsch-F) Pension "Gruner baum" in Badgastein.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Przeczytaj tekst i zdecyduj, które zdania są zgodne z jego treścią (true), a które nie (false).Przeczytaj poniższy tekst i wykonaj związane z nim polecenia podaj cztery różne niebespiecznstwa czyhające.. Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Przeczytaj tekst.. Popraw błędne zdania.. Zaznacz znakiem Xodpowiednią rubrykę w tabeli.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Określ, które zdania są zgodne, a które sprzeczne z treścią tekstu źródłowego.. Autor jest zwolennikiem zlikwidowania prywatnej własności.. Możliwe odpowiedzi: Zgodne, Niezgodne.. Ich wohne in Köln.Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False)..

przeczytaj tekst jeszcze raz i odpowiedz na pytania 1-5 zgodnie z treścią tekstu.

4 Jack studies at a new school now.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Przeczytaj tekst.. Sztokholm, 9 listopada 1526Strona 8 z 13 MJN-1P Zadanie 7.. Gustaw Waza do biskupa Linköping Hansa Braska [rzecznik katolicyzmu w Szwecji].. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (richtig), a które nie (falsch).. Czy podane zdania są zgodne z treścią tekstu (T - true), czy nie.. 1Przeczytaj tekst źródłowy i na jego podstawie określ, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. usłyszysz dwukrotnie.. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).. Podręcznik pt. Między nami Zadanie 4 str. 318 (kl.6) Tekst ` Ale kina !. Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj, czy podane zdania są zgodne z jego treścią (R - richtig), czy nie (F - falsch).. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).Przeczytaj tekst i zdania pod nim.. 3.4.Przeczytaj poniższy tekst.Zdecyduj, które z podanych zdań są zgodne z jego treścią T a który nie F. Etgar Keret is a famous Israeli writer whose family comes from Poland..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt